Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Studio MIO

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Overeenkomsten
Artikel 4 – Prijzen en betalingen
Artikel 5 – Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Artikel 6 – Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads
Artikel 7 – Herroepingsrecht

Artikel 1 – Definities
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Bijwerkingen van Werk: de eenmanszaak is gevestigd aan het adres Boorn 13, 8032 XA te Zwolle;
Dag: kalenderdag;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Afnemer: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Studio Mio een overeenkomst sluit of met Studio Mio in onderhandeling is over het afsluiten van een overeenkomst;
Product: digitale producten waarin informatie (zoals downloadbare producten) is vastgelegd;
E-Dienst: het bieden van toegang tot een voor het algemene publiek afgeschermd deel van een door Bijwerkingen van Werk beheerde of geëxploiteerde website.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bijwerkingen van Werk met betrekking tot Producten en Diensten en op alle Overeenkomsten. De toepasselijkheid van enige door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Bijwerkingen van Werk uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn op de website studiomio.nl door de Afnemer in te zien en te downloaden.

Atikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Ondernemer: Merel Kruger (Studio Mio)
Onderneming: Studio Mio
Adres: Boorn 13, 8032 XA Zwolle
Telefoonnummer: +31623690801
E-mail: info@studiomio.nl
Bankrekening: KNAB
NL93KNAB0404551572
KVK-nummer: 81749287
BTW-nummer: NL003607102B18

Artikel 3 – Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling bij Studio Mio via de website door de afnemer en de aanvaarding en bevestiging van deze bestelling door Studio Mio per e-mail aan het door de afnemer bij het plaatsen een bestelling aan Studio Mio opgegeven emailadres. Mondeling medegedeelde wijzigingen zijn voor risico van de afnemer. De afnemer aanvaardt door het plaatsen van een bestelling als hiervoor bedoeld de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Tussen bijwerkingen van Studio Mio geldt de inhoud van de geplaatste bestelling door de afnemer zoals deze door Studio Mio is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het plaatsen of verzenden van de bestelling komen voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 4 – Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

3.2 De betaling van de aangeboden digitale producten en online diensten op studiomio.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

3.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat u een definitieve koopovereenkomst aan met Studio Mio.

3.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

4.1 Studio Mio is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

4.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan studiomio.nl. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

Artikel 6 – Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

5.1 Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Studio Mio.

5.2 Op de digitale producten van Studio Mio berust copyright. Het is daarom niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

5.3 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

6.1 Bij levering van digitale producten:
Op de digitale producten van Studio Mio geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk. Wanneer u tijdens het bestelproces overgaat tot afrekenen en daarvoor actief instemt met deze Algemene Voorwaarden, ziet u af van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. U stemt dan namelijk in met directe levering via een downloadlink van studiomio.nl.